[1]
Hreško, J. 2002. Geomorfologický výskum vysokohorskej oblasti a jeho aplikácie v krajinnej ekológii. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 27-28.