[1]
Štefková, E. 2002. Druhové zloženie subfosílnych spoločenstiev rozsievok (Bacillariophyceae) Nižného Terianskeho plesa. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 29-30.