[1]
Dobošová, A. 2002. Hole Národného parku Malá Fatra, aká je budúcnosť (pohľad botanika)?. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 35-37.