[1]
Majzlan, O. and Rychlík, I. 2002. Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier (severné Slovensko). Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 71-76.