[1]
Korňan, M. and Adamík, P. 2002. Porovnanie a priori a a posteriori prístupov pri analýze potravných gíld vo vtáčích spoločenstvách: modelový príklad. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 82-93.