[1]
Janiga, M., Fečková, M., Korňan, J., Kalaš, M., Labudíková, I., Matiaško, K. and Londa, P. 2006. Preliminary results on genetic tracking of the Brown Bear (Ursus arctos) individuals in the Malá Fatra National Park (Slovakia). Oecologia Montana. 15, 1-2 (Dec. 2006), 24-26.