(1)
Šporka, F. Komplexný Výskum Nižného Terianskeho Plesa V Rámci Projektu MOLAR. OM 2002, 11, 6-8.