(1)
Kopáček, J.; Stuchlík, E. Dlouhodobé Trendy Acidifikace Tatranských Jezer. OM 2002, 11, 9-12.