(1)
Štefková, E. Druhové Zloženie Subfosílnych Spoločenstiev Rozsievok (Bacillariophyceae) Nižného Terianskeho Plesa. OM 2002, 11, 29-30.