(1)
Dobošová, A. Hole Národného Parku Malá Fatra, Aká Je Budúcnosť (pohľad Botanika)?. OM 2002, 11, 35-37.