(1)
Majzlan, O.; Rychlík, I. Aktivita Epigeických Chrobákov (Coleoptera) V Alpínskom Pásme Západných Tatier (severné Slovensko). OM 2002, 11, 71-76.