(1)
Korňan, M.; Adamík, P. Porovnanie a Priori a a Posteriori Prístupov Pri Analýze Potravných Gíld Vo Vtáčích Spoločenstvách: Modelový Príklad. OM 2002, 11, 82-93.