Šporka, F. (2002). Komplexný výskum Nižného Terianskeho plesa v rámci projektu MOLAR. Oecologia Montana, 11(1-2), 6-8. Retrieved from http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/134