Hreško, J. (2002). Geomorfologický výskum vysokohorskej oblasti a jeho aplikácie v krajinnej ekológii. Oecologia Montana, 11(1-2), 27-28. Retrieved from http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/141