Štefková, E. (2002). Druhové zloženie subfosílnych spoločenstiev rozsievok (Bacillariophyceae) Nižného Terianskeho plesa. Oecologia Montana, 11(1-2), 29-30. Retrieved from http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/142