Dobošová, A. (2002). Hole Národného parku Malá Fatra, aká je budúcnosť (pohľad botanika)?. Oecologia Montana, 11(1-2), 35-37. Retrieved from http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/144