Majzlan, O., & Rychlík, I. (2002). Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier (severné Slovensko). Oecologia Montana, 11(1-2), 71-76. Retrieved from http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/156