Korňan, M., & Adamík, P. (2002). Porovnanie a priori a a posteriori prístupov pri analýze potravných gíld vo vtáčích spoločenstvách: modelový príklad. Oecologia Montana, 11(1-2), 82-93. Retrieved from http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/158