Janiga, M., Fečková, M., Korňan, J., Kalaš, M., Labudíková, I., Matiaško, K., & Londa, P. (2006). Preliminary results on genetic tracking of the Brown Bear (Ursus arctos) individuals in the Malá Fatra National Park (Slovakia). Oecologia Montana, 15(1-2), 24-26. Retrieved from http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/189