ŠTEFKOVÁ, E. Druhové zloženie subfosílnych spoločenstiev rozsievok (Bacillariophyceae) Nižného Terianskeho plesa. Oecologia Montana, v. 11, n. 1-2, p. 29-30, 1 dez. 2002.