KRNO, I. Makrozoobentos vysokohorských ekosystémov tat-ranských jazier. Oecologia Montana, v. 11, n. 1-2, p. 65-67, 1 dez. 2002.