KORŇAN, M.; ADAMÍK, P. Porovnanie a priori a a posteriori prístupov pri analýze potravných gíld vo vtáčích spoločenstvách: modelový príklad. Oecologia Montana, v. 11, n. 1-2, p. 82-93, 1 dez. 2002.