Štefková, E. 2002. “Druhové Zloženie Subfosílnych Spoločenstiev Rozsievok (Bacillariophyceae) Nižného Terianskeho Plesa”. Oecologia Montana 11 (1-2), 29-30. http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/142.