Dobošová, A. 2002. “Hole Národného Parku Malá Fatra, Aká Je Budúcnosť (pohľad Botanika)?”. Oecologia Montana 11 (1-2), 35-37. http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/144.