Bitušík, P. 2002. “Subfosílne Spoločenstvá Pakomárov (Diptera: Chironomidae) V sedimentoch Horských Jazier Ako Doklad Histórie Znečisťovania Ovzdušia”. Oecologia Montana 11 (1-2), 68-70. http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/155.