Majzlan, O., and I. Rychlík. 2002. “Aktivita Epigeických Chrobákov (Coleoptera) V Alpínskom Pásme Západných Tatier (severné Slovensko)”. Oecologia Montana 11 (1-2), 71-76. http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/156.