Korňan, M., and P. Adamík. 2002. “Porovnanie a Priori a a Posteriori Prístupov Pri Analýze Potravných Gíld Vo Vtáčích Spoločenstvách: Modelový Príklad”. Oecologia Montana 11 (1-2), 82-93. http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/158.