Šporka, F. (2002) “Komplexný výskum Nižného Terianskeho plesa v rámci projektu MOLAR”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 6-8. Available at: http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/134 (Accessed: 10July2020).