Štefková, E. (2002) “Druhové zloženie subfosílnych spoločenstiev rozsievok (Bacillariophyceae) Nižného Terianskeho plesa”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 29-30. Available at: http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/142 (Accessed: 7July2020).