Dobošová, A. (2002) “Hole Národného parku Malá Fatra, aká je budúcnosť (pohľad botanika)?”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 35-37. Available at: http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/144 (Accessed: 10July2020).