Bitušík, P. (2002) “Subfosílne spoločenstvá pakomárov (Diptera: Chironomidae) v sedimentoch horských jazier ako doklad histórie znečisťovania ovzdušia”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 68-70. Available at: http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/155 (Accessed: 7July2020).