Majzlan, O. and Rychlík, I. (2002) “Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier (severné Slovensko)”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 71-76. Available at: http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/156 (Accessed: 7July2020).