Korňan, M. and Adamík, P. (2002) “Porovnanie a priori a a posteriori prístupov pri analýze potravných gíld vo vtáčích spoločenstvách: modelový príklad”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 82-93. Available at: http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/158 (Accessed: 2October2020).