[1]
O. Majzlan and I. Rychlík, “Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier (severné Slovensko)”, OM, vol. 11, no. 1-2, pp. 71-76, Dec. 2002.