[1]
M. Korňan and P. Adamík, “Porovnanie a priori a a posteriori prístupov pri analýze potravných gíld vo vtáčích spoločenstvách: modelový príklad”, OM, vol. 11, no. 1-2, pp. 82-93, Dec. 2002.