Štefková, E. “Druhové Zloženie Subfosílnych Spoločenstiev Rozsievok (Bacillariophyceae) Nižného Terianskeho Plesa”. Oecologia Montana, Vol. 11, no. 1-2, Dec. 2002, pp. 29-30, http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/142.