Dobošová, A. “Hole Národného Parku Malá Fatra, Aká Je Budúcnosť (pohľad Botanika)?”. Oecologia Montana, Vol. 11, no. 1-2, Dec. 2002, pp. 35-37, http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/144.