Bitušík, P. “Subfosílne Spoločenstvá Pakomárov (Diptera: Chironomidae) V sedimentoch Horských Jazier Ako Doklad Histórie Znečisťovania Ovzdušia”. Oecologia Montana, Vol. 11, no. 1-2, Dec. 2002, pp. 68-70, http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/155.