Majzlan, O., and I. Rychlík. “Aktivita Epigeických Chrobákov (Coleoptera) V Alpínskom Pásme Západných Tatier (severné Slovensko)”. Oecologia Montana, Vol. 11, no. 1-2, Dec. 2002, pp. 71-76, http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/156.