Korňan, M., and P. Adamík. “Porovnanie a Priori a a Posteriori Prístupov Pri Analýze Potravných Gíld Vo Vtáčích Spoločenstvách: Modelový Príklad”. Oecologia Montana, Vol. 11, no. 1-2, Dec. 2002, pp. 82-93, http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/158.