Krno, I. “Makrozoobentos Vysokohorských Ekosystémov Tat-Ranských Jazier”. Oecologia Montana 11, no. 1-2 (December 1, 2002): 65-67. Accessed September 21, 2020. http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/154.