Majzlan, O., and I. Rychlík. “Aktivita Epigeických Chrobákov (Coleoptera) V Alpínskom Pásme Západných Tatier (severné Slovensko)”. Oecologia Montana 11, no. 1-2 (December 1, 2002): 71-76. Accessed July 7, 2020. http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/156.