Korňan, M., and P. Adamík. “Porovnanie a Priori a a Posteriori Prístupov Pri Analýze Potravných Gíld Vo Vtáčích Spoločenstvách: Modelový Príklad”. Oecologia Montana 11, no. 1-2 (December 1, 2002): 82-93. Accessed October 1, 2020. http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/158.