1.
Štefková E. Druhové zloženie subfosílnych spoločenstiev rozsievok (Bacillariophyceae) Nižného Terianskeho plesa. OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 7Jul.2020];11(1-2):29-0. Available from: http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/142