1.
Dobošová A. Hole Národného parku Malá Fatra, aká je budúcnosť (pohľad botanika)?. OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 10Jul.2020];11(1-2):35-7. Available from: http://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/144