Produkcia bylinnej vrstvy v smrekových spoločenstvách hornej hranice lesa v TANAP-e

  • F. Kubíček Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefanikova 3, 814 99 Bratislava, Slovensko

Abstract

V predloženom príspevku sú zhodnotené lesné spoločenstvá hornej hranice lesa vo Vysokých Tatrách z hľadiska produkčno - ekologického v súvislosti s narastajúcim negatívnym vplyvom imisií na celú oblasť TANAP-u. Cieľom tohto príspevku je informácia o produkčno - ekologickej charakteristike bylinnej vrstvy v smrekových spoločenstvách hornej hranice lesa v TANAP-e, pričom sa pozornosť sústredila najmä na kvantifikáciu nadzemnej biomasy bylinnej vrstvy a biomasy machovej vrstvy.

Published
2002-12-01
How to Cite
Kubíček, F. (2002). Produkcia bylinnej vrstvy v smrekových spoločenstvách hornej hranice lesa v TANAP-e. Oecologia Montana, 11(1-2), 45-46. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/148
Section
Standard articles