Spomienky na spoluprácu zoológa a botanika (J. Futáka) v Tatrách

  • J. Gulička Kadnárova 2, Bratislava, Slovenská republika
Keywords: Výskumná stanica, múzeum TANAP-u, TANAP

Abstract

Moje začiatky v Tatrách sú spojené s významným slovenským botanikom docentom Jánom Futákom. Pochopiteľne nie je mojím cieľom ani úlohou na konferencii zhodnotiť všeobecne a v celej šírke jeho význam vedecký, organizačný, ochranárskopropagačný a osvetový v poznávaní prírody Slovenska a špeciálne bioty Tatier. Z týchto aspektov bude na konferencii iste dosť údajov a hodnotení. Obmedzím sa preto len na niekoľko čŕt a poznámok, ako som sa v svojej zoologickej aktivite inšpiroval pracovnými postupmi a skúsenosťami Doc. Futáka už na prvých spoločných exkurziách do Tatier roku 1946 a potom ďalších 50 rokov už samostatne či v spolupráci s inými zoológmi (napr. L. Korbel, J. Komárek, V. Dyk, S. Hrabě ai.). Doc. Futáka som osobne spoznal na jeseň r. 1945, keď bol asistentom Botanického ústavu Prírodovedeckej fakulty, mal 31 rokov (o 11 rokov starší). Dr. Futák vycítil môj vzťah k botanike a sám mi navrhol účasť na botanických exkurziách, pritom sa mi vyznal, že sám získal svoj vzťah k floristike u známeho entomológa Jána Roubala, riaditeľa gymnázia v Banskej Bystrici, kde mladý Futák študoval na gymnáziu. S typickým Futákovským gestom dodal „čo som získal z botaniky od entomológa, tak to vraciam vám“. Tak som sa zúčastnil s ním na viacerých exkurziách (napr. Kováčovské kopce, Burda, slaniská pri Kameníne a Kamennom Moste, hrebeň Zobor-Žibrica, okolie Mlynian, slovenské Stredohorie, Fačkovský Kľak a Reven atď.).

Published
2016-12-01
How to Cite
Gulička, J. (2016). Spomienky na spoluprácu zoológa a botanika (J. Futáka) v Tatrách. Oecologia Montana, 25(2), 46-48. Retrieved from https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/288
Section
Meetings and conferences