[1]
Hreško, J. 2002. Priestorová distribúcia geomorfologických procesov v dolinovom systéme Západných Tatier. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 16-18.