[1]
Varšavová, M. 2002. Hodnotenie zraniteľnosti abiotického komplexu vysokohorského prostredia Belianskych Tatier. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 19-23.