[1]
Šoltés, R. 2002. Prehodnotenie niektorých pečeňoviek kategórie ”Indeterminate” (IUCN) s centrom výskytu v alpínskom stupni. Oecologia Montana. 11, 1-2 (Dec. 2002), 31-34.